Cay đắng làm đủ mọi nghề vì “đu đỉnh” thời sốt giá

Nhưng hiện tại, thu nhập kiếm được từ công việc chính không đủ để trả lãi, nên buộc phải xin làm bảo vệ tại một khách sạn. Mỗi ngày, sau khi tan làm tại công ty game khoảng 6 giờ tối, anh nghỉ ngơi đến 9 giờ tối rồi chạy đến khách sạn làm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. [...]